Zabezpečovací systém Ajax Fibra

Pokročilé zabezpečení s kruhovou topologií pro produktovou řadu Ajax Fibra

Nově v systému OS Malevich od verze 2.16 bylo možné připojit kabelová zařízení Ajax k centrální jednotce prostřednictví kruhové topologie. To znamená, že všechna zařízení Ajax Fibra, která jsou zapojena do kruhové topologie jsou nyní chráněna před přerušením na softwarové i fyzické úrovni. Kruhová topologie také zajišťuje lepší kompatibilitu se stávajícími rozvody v zařízení.

Technologie Ajax Fibra: Drátová revoluce

Ajax Fibra je komunikační protokol pro přenos dat mezi  centrální jednotkou a jednotlivými bezpečnostními prvky pomocí kabelového rozvodu. Fibra poskytuje všechny možnosti bezdrátových produktů Ajax, včetně konektivity až 2 000 m, 60 hodin provozu se záložní baterie pro systém 30 zařízení, pokročilé ochrany proti sabotáži, ověřování fotografií, bezproblémové instalace a vzdálené konfigurace v mobilních a desktopových aplikacích.

Pro připojení zařízení Fibra k centrální jednotce se používá čtyřžilový kabel a dvě varianty  topologie. Před verzí OS Malevich 2.16 byla k dispozici pouze topologie zapojení do hvězdy. Jeden rozbočovač mohl mít až 8 linek. S novou verzí firmwaru bylo možné připojit zařízení k hubu pomocí kruhové topologie.

Pro vytvoření kruhové topologie je třeba připojit začátek linky Fibra k jedné svorce centrální jednotce a konec linky k druhé svorce.

Rozdíl mezi zapojením do hvězdy a do kruhu

Hvězdicové zapojení využívá jednu linku Ajax Fibra a nevyžaduje další nastavení. V případě přerušení linky bude fungovat pouze segment, který zůstane fyzicky připojen k rozbočovači. Všechna zařízení připojená za bodem přerušení ztratí spojení. Jakmile rozbočovač zjistí ztrátu spojení se zařízeními, budou o události informováni uživatelé a bezpečnostní společnost.

Zabezpečovací systém Ajax Fibra

Zatím co zapojení pomocí kruhové topologie využívá dvě vedení a dvě svorkovnice v řídící jednotce Fibra a umožňuje fyzicky chránit vedení před přerušením. Pokud se kruh přeruší v jednom místě, žádné zařízení nevypadne ze systému. Dojde k vytvoření dvou nezávislých linek vedení  a prvky na těchto linkách budou nadále fungovat a přenášet alarmy a události do hubu. A navíc uživatelé i bezpečnostní firma obdrží při takovém přerušení oznámení do 10 sekund od sabotáže.

Zabezpečovací systém Ajax Fibra

Obě topologie lze implementovat na stejném jednotce. To znamená, že  můžete například na jedné hybridní jednotce provozovat dvě kruhová a čtyři hvězdicová zapojení.

Pokud je to možné, doporučujeme připojit zařízení pomocí kruhové topologie a tím se zlepší ochrana systému proti sabotáži.

Pokročilá ochrana oblastí s vysokým rizikem sabotáže

Zabezpečovací systém Ajax Fibra

Pomocí kruhové topologie dosáhnete fyzické ochrany vedení Fibra. Pro vyšší spolehlivost zabezpečení lze tedy kruhovou topologii použít především v oblastech s vyšším rizikem sabotáže. Mohou to být oblasti, jako jsou místnosti s okny, vstupní dveře, místnosti, kde jsou uloženy cenné předměty, a zařízení umístěná mimo budovu atd. Hvězdicové zapojení je naopak vhodné například pro použití na linkách, kde jsou umístěna zařízení jako StreetSiren DoubleDeck nebo  KeyPad.

Například kancelář v prvním patře má chodbu a čtyři velké místnosti. Pouze dvě místnosti mají okna směřující ven, která se mohou stát potenciálním cílem pro narušitele. Ve vysoce rizikové zóně je také chodba, kde se nacházejí vstupní dveře.

V tomto případě doporučujeme použít tři kruhová připojení – dvě v místnostech s okny a jedno na chodbě. A pro zbylé dvě místnosti bez oken použijte dvě připojení do hvězdice.

Obě připojení jsou kompatibilní s jakýmkoli zařízením Ajax Fibra: detektory otevření, detektory pohybu, sirénami, klávesnicemi atd.

Umožňuje posílit zabezpečení přesně tam, kde je to potřeba. Jediným omezením jsou vlastnosti místnosti a délka vedení, která je 2 000 m pro topologii hvězdice a 500 m pro topologii kruh.

Renovace zastaralých bezpečnostních systémů

Kruhové zapojení prvků Ajax Fibra je také vynikající příležitostí k modernizaci zastaralých bezpečnostních systémů, které již kruhovou topologii používají a je i možné použít stávající rozvody, pokud je rozvod čtyřžilový.

Článek je převzat z oficiálního webu výrobce AJAX. 

cdn img

Certifikovaný partner

Jsme certifikovaný partner společnosti AJAX. Neváhejte nás kontaktovat  v případě integrace systému či instalace a nebo s dotazem. Jsme tu pro Vás. 

Přejít nahoru